Milieu-impact verschillende brandstofkeuzes

CO2 wordt zowel koolstofdioxide als kooldioxide genoemd. CO2 één van de belangrijkste broeikasgassen, mede verantwoordelijk voor de verandering van het klimaat.
NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2. NOx draagt bij aan de verzuring van het milieu en luchtvervuiling. In binnensteden en langs wegen worden de gezondheidsnormen voor NOx overschreden.
PM10 is fijnstof. Onder de naam fijnstof vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof. Fijn stof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Vooral bij kinderen, en mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten, leidt blootstelling aan fijnstof tot vermindering van longfunctionaliteit.