Groen Gas

Groen Gas (biogas) is op dit moment de schoonste en meest duurzame brandstof waar auto's op kunnen rijden. Biogas wordt geproduceerd uit biomassa. In feite wordt er dus gereden op brandstof die uit afval is gewonnen. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd tot aardgaskwaliteit, dat aan het aardgasnet wordt toegevoegd. Door middel van een certificaat is het groen gas gegarandeerd 100% duurzaam.

  • Aardgas auto’s zijn meer dan 50% stiller dan diesel auto’s
  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie  (in de toekomst te gebruiken voor waterstof)
  • Voor de biogas productie wordt gebruik gemaakt van regionale projecten in Nederland
  • Het gebruik van groen gas leidt direct tot een verbetering van de luchtkwaliteit

 
De Shuttleservice rijdt met wagens van Mercedes, het groene gas wordt geleverd door OrangeGas. OrangeGas levert op de OrangeGas aardgastankstations 100% groen gas.